Περισσότερες πληροφορίες: https://www.goaghiosdimitrios.gr/paidiatros.html