Λίγα Λόγια

Συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (MSc) Κλινική Παιδιατρική και Έρευνα Πανεπιστήμιο Αθηνών Νοσοκομείο Παίδων Αγ. Σοφία

Κάτοχος διπλώματος ΑPLS (Advanced Pediatric Life Support)

Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κάτοχος Υποτροφίας Κληροδοτήματος "Μαυροκορδάτου" κατά τα προπτυχιακά έτη σπουδών

Συγγραφή εργασιών σε ελληνικά και ξένα συνέδρια

π.Μέλος Παιδιατρικής ομάδας Metropolitan

Μέλος της Accurate Health Auditing & Consulting στο ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ

Σύμβαση με Ασφαλιστικές Εταιρίες για εξυπηρέτηση των μικρών ασφαλισμένων τους , τόσο σε επίπεδο ιατρείου, όσο και για κατ οίκον επισκέψεις

Φωτογραφίες

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επικοινωνία