Προετοιμασία για:

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Σχολή Γραφικών Τεχνών & Σχεδ.Συστ.Αιγαίου

Σχολή Τεχν. Γραφ. Τεχνών Αθήνας

Σχολή Φωτογραφίας Τ.Ε.Ι Αθήνας

Σχολή Διακοσμητικής Τ.Ε.Ι Αθήνας

Σχολή Γραφιστικής Τ.Ε.Ι Αθήνας

Σχολή Συντήρησης Αρχ. & Έργων Τέχνης Τ.Ε.Ι Αθήνας

Σχολή Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτηρίων Τ.Ε.Ι Πάτρας

Παρέχονται επίσης Παιδικά Τμήμτα Ζωγραφικής και Χειροτεχνίας

Σημείο αναφοράς μας:

Ολιγομελή Τμήματα

Συνεχής Παρακολούθηση

Εντατική Εξάσκηση

Υπεύθυνη Εργασία

Σχέδια μαθητών μας:

Ζωγραφιές και χειροτεχνίες μαθητών μας:

Επικοινωνία